Prime Minister Narendra Modi inaugurates extension of Kolkata Metro Railway from Noapara to Dakshineswar, famous for temple of Goddess Kali.

Share this
Prime Minister Narendra Modi inaugurates extension of Kolkata Metro Railway from Noapara to Dakshineswar, famous for temple of Goddess Kali.

Prime Minister Narendra Modi inaugurates extension of Kolkata Metro Railway from Noapara to Dakshineswar, famous for temple of Goddess Kali.

Share this